Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: http://videosapro.hu
A Szolgáltató kötelessége az http://videosapro.hu használatával összefüggésben folytatott adatkezelését a hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Nyilatkozatát az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani, így különösen:
1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Schvart Andrea (továbbiakban: Szolgáltató) az http://videosapro.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) hirdetőoldalt üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Szolgáltató a Felhasználok adatait a létrejött szerződések bizonyítására, a Honlap satisztikájára használja. A Szolgáltató a Felhasználok adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a Felhasználó kérésére történő törlésig őrzi meg.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
- a Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, valamint, törvény alapján kerülhet sor.
- a Felhasználó a hozzájárulását a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
- A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;
- Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

MEGBÍZOTT ÁLTAL FELADOTT HIRDETÉSEK
Amennyiben az érintett személyes adatait – a hirdetéshez kapcsolódóan – a hirdetést elhelyező megbízott hozta nyilvánosságra, a személyes adatok kezelőjének az adatokat nyilvánosságra hozó megbízott minősül. Amennyiben a Felhasználó harmadik személyek részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi a személyes adatokat, ezen harmadik személyek adatkezeléséért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Szolgáltató Felhasználók adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a Felhasználó kérésére történő regisztráció törlésig őrzi meg. A Felhasználó bármikor tudja regisztrációját töröltetni, ezt jelezheti e-mailban. A Szolgáltató általi törlésére, ha külön a Felhasználó nem kéri akkor a Szolgáltató Felhasználó adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig őrzi meg, majd törli rendszeréből. Az a hirdetés, mely inaktív állapotba került és a Felhasználó az inaktivitástól számított 30 napon belül nem aktivált, végleges törlésre kerül.

A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Szolgáltató Felhasználóról az alábbi adatokat tartja nyilván:
Technikai adatok:
- a Felhasználó IP címe,
- a használt operációs rendszer és más hasonló információk;
Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Fontos, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra, tehát személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.

Regisztráció:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Felhasználó regisztrációnál megadott adatait a Szolgáltató nem módosítja. A Felhasználó regisztrációkor megadott adatait a Felhasználó saját kezűleg a Honlapon saját maga által megadott felhasználónevével és jelszavával belépve bármikor módosíthatja.

1. e-mail cím, (nem nyilvános, regisztrációhoz és hirdetés feladásához szükséges)
2. teljes név, (nyilvános, regisztrációhoz és hirdetés feladásához szükséges)
3. felhasználónév, (nyilvános, regisztrációhoz és hirdetés feladásához szükséges)
4. jelszó, (nem nyilvános, regisztrációhoz és hirdetés feladásához szükséges) A Szolgáltató soha, semmilyen körülmények között nem kéri a Felhasználó jelszavát!
5. telefonszám (megadható, nyilvános)
A Felhasználó a hirdetés feladási folyamat során további adatokat önkéntesen is megadhat a hirdetési szövegben, amelyek azonban nem kötelezőek, a Felhasználó a saját akaratából adja meg.

Hirdetés:
Az új hirdetés feladásáról és megjelenéséről a Szolgáltató értesítő emailt kap a hirdetési rendszertől, és a Szolgáltató a megjelenés után ellenőrzi azt. A hirdetést a Szolgáltató csak abban az esetben módosítja, ha az a magyar helyesírási szabályoknak nem felel meg, vagy ha a hirdetés nem a megfelelő kategóriában lett meghirdetve. A hirdetéshez a Szolgáltató meta leírást és kulcsszavakat helyez el, melyeket a hirdetés szövege alapján választ ki. Ezek a meta elemek csak az aktuális hirdetés forráskódjában láthatóak, és a hirdetés hatékonyságát segítik. Amennyiben a hirdetés nem felel meg az Általános Szerződési Feltételekben leírtaknak vagy sérti azt, -de a regisztráció során a Felhasználó jelezte, hogy azt elolvasta megértette és elfogadta- a Szolgáltató törölheti a hirdetést és a Felhasználó regisztrációját is. Szolgáltató a hirdetés módosításáról értesítést nem kap, így azt nem tudja ellenőrizni.

A HIRDETÉSEK MEGOSZTÁSA KÖZÖSSÉGI OLDALAKON

A Szolgáltató a hirdetést közösségi oldalakon megoszthatja, ha a regisztráció létrejött, mert a Felhasználó a regisztrációkor az ÁSZF elfogadásával hozzájárult ehhez. A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató nem osztja meg! Erről bővebb információ a Hirdetés megosztás oldalon nyilvánosan olvasható. 

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA
A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címekre csak az igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű értesítő e-maileket küldAz e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

HÍRLEVÉL, ÉRTESÍTŐ
Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott 
elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. 

 • hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje
 • hírlevélről való leiratkozás biztosítása (mely a Szolgáltató részére kötelező) és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül.

A Honlapon nincs hírlevélre való feliratkozási lehetőség, hírleveleket saját kezűleg nem küld a Szolgáltató. A Szolgáltató a reklámjait, akcióit kizárólag a Honlapon teszi közzé.

 • Regisztrációt követően azonnal, az automata rendszer értesítő emailt küld a Felhasználónak a regisztrációkor megadott email címre, melyben a Felhasználó belépési adatai, és a hirdetéssel kapcsolatos információk -lejárat, meghosszabbítás- szerepelnek. A hirdetésfeladás sikerességéről a hirdetési rendszer a Honlapon automatikusan értesíti a Felhasználót, erről külön értesítő emailt nem küld.
 • Az automata rendszer a hirdetés lejárata előtt 5 nappal, a hirdetés meghosszabbítási lehetőségéről értesítő emailt küld a Felhasználó által megadott email címre, ami a hirdetés meghosszabbításához szükséges linket is tartalmazza.
 • Ha a hirdetés nem lett meghosszabbítva, inaktív állapotba kerül, és erről, az automata rendszer értesítő emailt küld a Felhasználó által megadott email címre. 

 

COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok
A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k kizárólagos célja, hogy a Felhasználó által kért szolgáltatásokat, tartalmakat részére biztosítani tudja. A cookiek elhelyezésével egyszerűbb tájékozódási lehetőséget tud biztosítani a Szolgáltató. A cookie-kal kapcsolatos adattárolás a Felhasználó informatikai eszközén valósul meg. A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni illetve blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében. A cookiek lejárati ideje egy év. Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. A http://videosapro.hu külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

A Honlapon található Google Adsense hirdetések cookie-kat helyeznek el, illetve a Google is adatokat kezel. Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A Google által használt DoubleClick cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket, a webhelyen végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára. A Felhasználók kikapcsolhatják a cookie használatát, ha felkeresik a Hirdetésbeállítások oldalt, az aboutads.info oldalon pedig a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató ismeri, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adja át. A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

ADATBIZTONSÁG
A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Felhasználónak emailt küldeni a Felhasználó hirdetése alatti linkre kattintva, űrlapon keresztül tud a Honlapra látogató, a Felhasználó email címe nem nyilvános. Felhasználó telefonszáma, címe, neve, elérhetőségi adatai nyilvánosan láthatóak abban az esetben, ha a Felhasználó azt saját akaratából nyilvánosan leírta a hirdetése szövegében.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Felhasználó a regisztrációkor megadott adatait bármikor módosíthatja, továbbá jogosult adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján.

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Felhasználó személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás esetei. Jogorvoslati lehetőségek:
1. A Felhasználó a bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz fordulhat (http://www.naih.hu).

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;
 • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);
 • Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 • Név: Schvart Andrea
 • Adószám: 52443297-1-33 
 • Székhely: 2120 Dunakeszi Barátság útja 1.
 • Telefon: +3620-510-1863 vagy +3630-863-0740
 • E-mail: info-kukac-videosapro.hu

KÁRTÉRÍTÉS (23. §)
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.